Stół składany z 4 taboretami kempingowy
Stół składany z 4 taboretami kempingowyStół składany z 4 taboretami kempingowy

rent
Stół składany z 4 taboretami kempingowy, Sprzęt kempingowy

Właściciel
Adam K
Adam K

Opis

Podczas wyjazdu na kemping może się okazać niezbędnym akcesorium :) Można na nim przygotować składniki do posiłku, zjeść z rodziną czy zagrać w ulubioną planszówkę. Bardzo poręczny i praktyczny, taborety chowają się w stole, który to składa się do wymiarów mieszcząc się w każdym bagażniku...Więcej

Język właściciela oferty

 • Polski

Dodatkowe usługi

  Lokalizacja

  Cieszyn, powiat cieszyński, województwo śląskie, Polska

  Noclegi
  Wynajem
  Aktywności

  Zasady

  • Regulamin Wypożyczalni www.bezkampera.pl §1. Postanowienia Ogólne 1. Wypożyczalnia sprzętu www.bezkampera.pl (dalej zwana "Wypożyczalnią") udostępnia sprzęt na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. §2. Rezerwacja i Wypożyczenie 1. Wypożyczenie sprzętu możliwe jest po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem e-mail czesc@bezkampera.pl 2. Umowa zawierana jest na podstawie ważnego dowodu osobistego Najemcy, na czas określony uprzednio ustalony, 3. Najemca musi być osobą pełnoletnią i zaakceptować Regulamin Wypożyczalni, 4. Przedmiot najmu odbiera i zwraca się w Cieszynie (43-400), 5. Odbiór i montaż przedmiotu najmu odbywa się po wcześniejszym ustaleniu godziny i daty odbioru. 6. Jeśli Najemca nie zwróci sprzętu w ustalonym terminie i/lub nie poinformuje Wypożyczalni bądź nie uzyska jej zgody Wypożyczalnia może zgłosić sprawę na Policję jako przywłaszczenie. §3. Opłaty i Kaucja 1. Wypożyczenie sprzętu jest odpłatne zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 2. Wymagana jest kaucja. Kaucję należy uiścić najpóźniej w dniu wynajmu przelewem bądź w gotówce podczas przekazania sprzętu. Wysokość kaucji podana jest w obowiązującym Cenniku. Zwrot kaucji nastąpi nie później niż 7 dni po zdaniu sprzętu w nienaruszonym stanie. 3. W celu potwierdzenia rezerwacji pobierana jest zaliczka. W razie nieuiszczenia zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje anulowana. 4. Najemca może anulować rezerwację 5 dni przed rozpoczęciem wypożyczenia. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu zadatku. 5. Wszelkie opłaty tj. opłata za wypożyczenie oraz kaucja pobierane są z góry tj. przed rozpoczęciem wypożyczenia. §4. Warunki Korzystania ze Sprzętu, Odpowiedzialność 1. Najemca zobowiązana jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dbania o jego stan techniczny. 2. W przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową. 3. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom korzystającym ze sprzętu. 4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w przedmiocie najmu. 5. W czasie najmu Najemca odpowiada za zabezpieczenie sprzętu przed zaginięciem oraz kradzieżą. W razie kradzieży przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię oraz odpowiednie organy. W przypadku w/w sytuacji Najemca zobowiązany jest uiścić równowartość przedmiotu najmu Wypożyczalni. 6. W razie ponadnormatywnego zużycia bądź uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy bądź zakupu zniszczonych części. Wycenę przedstawi Wypożyczalnia. 7. Najemca zobowiązany jest korzystać ze sprzęty zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją obsługi przedmiotu najmu. 8. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za standardowe zużycie sprzętu wynikające z jego użytkowanie zgodnie z instrukcją oraz przeznaczeniem. 9. Najemca nie może oddać w najem osobie trzeciej przedmiotu najmu bez uprzedniej pisemnej zgody Wypożyczalni.
  20,00 zł
  za dzień